Voda základní element kávy

Petr Košťál
/
22.6.2022

Výběr správné úpravy vody je zásadní pro delší životnost kávovaru i pro perfektní „shot“ espressa. Bohužel v mnoha případech je úprava vody nedostatečná nebo chybně navržená. Proto milovníci kávy a výrobce kávovarů La Marzocco, ve spojení s odborníky, stanovili hodnoty kvalitní vody  zajišťující perfektní espresso, i zvýšení životnosti kávovarů, v neposlední řadě pak ochranu zdraví zákazníků.

Pro kontrolu kvality vaší vody byl vytvořen rychlý a jednoduchý test, jímž La Marzocco vybavuje každý kávovar. U každého přístroje naleznete sadu na testování vody obsahující 6 testovacích proužků s instrukcemi.

water-kit-la-marzocco-home

V ideálním případě je třeba provést test vody PŘED úpravou a znovu po její úpravě filtrací, abyste se mohli přesvědčit, zda vaše filtrace pracuje tak, aby splňovala doporučené parametry.

Po provedení testu zjistíte, jaký filtrační systém je doporučen pro vaši vodu vyplněním vodní kalkulačky na stránkách:

www.lamarzocco.com/water_calculator

Sada na rozbor vody  je pouze orientační a testuje přítomnost pouze těch nejzásadnějších látek, které lze nalézt ve vodě. Pro přesné údaje kontaktujte certifikovanou laboratoř, která má přístroje pro provedení kompletní analýzy. Pro zpřesnění testu byste měli zadat hodnoty TDS, které obdržíte z měření digitálním TDS metrem.

La Marzocco pokračuje ve vyzdvihování důležitosti použití správně upravené vody pro přípravu perfektního espressa i zajištění dlouhé životnosti kávovarů. Existují doporučení SCAA, ty předepisují hodnoty pro perfektní extrakci kávy. Z hlediska výrobce kávovarů jsou však poněkud odlišné. Proto jsou hodnoty uvedené v kalkulačce kompromisem, jenž zabezpečí výborný nápoj i dlouhou životnost kávovaru. Rádi vám vysvětlíme – a to ve snadno pochopitelné formě – co znamenají jednotlivé hodnoty použité v naší „vodní kalkulačce“

***pH: Koncentrace H+ a OH- iontů v roztoku nám říká, jak kyselý nebo zásaditý je. Čím více kyselejší je roztok, tím je hodnota pH nižší (vyšší koncentrace H+ iontů). Čím více je roztok zásaditější, tím je hodnota pH vyšší (vyšší koncentrace OH- iontů). PH 7 je neutrální, to je ideální hodnota pro vodu použitou pro přípravu vynikajícího espressa.

Pokud je pH vyšší než 8 :

 • Efekt na espresso: přeextrahované, ovšem příjemné espresso, slabé aroma, velmi nízká příjemná acidita, ale nepříjemná hořká chuť, nízká sladkost.
 • Efekt na kávovar: pokud je vyšší pH způsobeno vysokou slaností v kombinaci s nízkou tvrdostí vody, velmi rychle se objeví koroze všech kovových materiálů. Pokud je vysoké pH způsobeno vysokou tvrdostí vody, bude se bojler velmi brzy zavápňovat.

Pokud je pH nižší než 6,5:

 • Efekt na espresso: nepříjemná kyselá chuť.
 • Efekt na kávovar: vyšší koncentrace H+ iontů zvyšuje korozivní účinky vody na potrubí a bojler kávovaru.

*** TDS: Total Dissolved Solids znamená celkový obsah organických a anorganických látek rozpuštěných v roztoku jako minerály, soli, kovy v daném množství vody. Množství je udáno v ppm (parts per milion) což je shodné s mg/L.

TDS vyšší než 150ppm:

 • Efekt na espresso: nevyrovnané tělo a kyselost, slabé aroma, drsná chuť.
 • Efekt na kávovar: narůstání minerálů a slizu v bojlerech.

TDS nižší než 75ppm:

 • Efekt na espresso: slabé tělo, trpká chuť.
 • Efekt na kávovar: voda se stává agresivní vůči materiálům se kterými přijde do styku, urychluje korozi způsobenou jinými dodatečnými faktory.

*** Total Hardness (celková tvrdost): odráží koncentraci Ca2+ a Mg2+ iontů a ostatních minerálů v roztoku.Tvrdost měřená La Marzocco testovací sadou je vyjádřena v ppm (částice na jeden milion), kde jeden díl z milionu je definován jako jeden mg uhličitanu vápenatého (CaCO3) v litru vody. Uhličitan vápenatý je základní složkou zodpovědnou za zarůstání vodním kamenem.

Total Hardness vyšší než 150ppm:

 • Efekt na espresso: přeextrahováno, drsná a hořká chuť.
 • Efekt na kávovar: zvýšená tvorba vodního kamene.

Total Hardness nižší než 90ppm:

 • Efekt na espresso: ploché tělo, nízké aroma, malá nebo žádná crema, nepříjemná kyselost.
 • Efekt na kávovar: voda se stává agresivní a může způsobit/ urychlit korozi v kombinaci s dalšími dodatečnými faktory.

Total Iron (celkové železo): vysoký obsah železa dodává kávě (s přidaným mlékem) nazelenalý nádech a hořkou železitou příchuť. Voda vytékající z bojleru může mít rezavou barvu.

*** Total Chloride (celkové chloridy): Chlorid je iontem chlóru. Vzniká tak, že chlór na sebe naváže elektron s patřičným Cl- . Nejznámějším chloridem je chlorid sodný (NaCl)  neboli kuchyňská sůl, která se velmi dobře rozpouští ve vodě.CHLORIDY JSOU VELMI ČASTÉ V POBŘEŽNÍCH OBLASTECH A V REGIONECH ZÁSOBOVANÝCH POVRCHOVOU VODOU. CHLORIDY LZE ODSTRANIT POUZE REVERZNÍ OSMÓZOU.

Chloridy vyšší než 30ppm:

 • Efekt na espresso: zvyšují vnímání kyselosti a zvýrazňují fenolové sloučeniny a svíravost.
 • Efekt na kávovar: chloridy způsobují různé děsivé projevy koroze. Dokonce i rezavění nerez oceli.

*** Total Chlorine (celkový chlór): Chlór (Cl2) je chemický prvek který je velmi levný, efektivní a dostupný desinfekční prostředek používaný ve vodárenství k zabíjení bakterií ve vodě, tedy k prevenci mnoha chorob pocházejících z vody. MŮŽE BÝT ODSTRANĚN POUZE FILTRY Z AKTIVNÍHO UHLÍKU.

 • Efekt na espresso: chlór v kombinaci s kávovými fenolovými složkami způsobuje charakteristickou medicínskou chuť.
 • Efekt na kávovar: chlór zvyšuje korozivní potenciál vody.

*** LSI index: Langelierův index nasycení s přihlédnutím k pH, tvrdosti vody, zásaditosti a teplotě vody určuje Langelierův vzorec, kdy bude mít voda tendenci k zavápňování nebo ke korozi.

 • LSI vyšší než 0.70: voda bude způsobovat zavápnění.
 • LSI lower than 0.10: voda bude rozpouštět minerály a útočit na kovy.

POZNÁMKA: testujte vodu odebráním vzorku z kohoutku na STUDENOU vodu, která NENÍ filtrována. Použijte čerstvý vzorek pro každý test. Testujte vodu VŽDY V KAŽDÉ LOKALITĚ (kvalita vody může být odlišná i ve vedlejším bloku).